PRISER

Våre priser varierer etter teksttype og språkkombinasjon.
Du må normalt beregne kr. 2,20-2,70 + mva. per ord,
men inneholder teksten for eksempel mye gjentakelse, vil dette gjenspeiles i prisen.

Hvis du sender en skannet versjon per e-post, 
vil du få et pristilbud og annen nødvendig informasjon om oversettelsen.
Husk at dokumenter som skal legges frem for utdanningsinstitusjoner, myndigheter og domstoler, skal være oversatt av statsautorisert translatør.