OVERSETTELSER

Translatørkontoret leverer oversettelser tysk-norsk og norsk-tysk. Gjennom et stort nettverk tilbyr vi også andre språkkombinasjoner, først og fremst engelsk-norsk og norsk-engelsk. Men vi tilbyr også andre språk.

Offisielle dokumenter må oversettes, signeres og stemples av statsautorisert translatør for å være rettsgyldige.
Dette ordner vi for deg, så du kan konsentrere deg om søknadsprosessen, skilsmissen eller det nye ekteskapet.
Og er dere et selskap som har med utlandet å gjøre, ordner vi det språklige, så dere kan konsentrere dere om innholdet i avtalene.

Hvis du leser en oversatt tekst, og du ikke merker at det er en oversettelse, så er det store muligheter for at den er godt oversatt. Språkoppbygging og ordvalg varierer fra land til land og fra fagfelt til fagfelt. En oversetter som kjenner disse nyansene, kan manøvrere mellom språkene uten at det blir forstyrrende for leseren.

Det viktigste med en oversettelse er likevel at innholdet er korrekt oversatt. Det er derfor viktig at oversetteren har faglig kompetanse på det området teksten omhandler. Dette kommer særlig sterkt til syne i juridiske, administrative, medisinske og tekniske tekster samt ved oversettelse av vitnemål og attester. Translatørkontorets nettverk består derfor av oversettere med ulik fagkompetanse. Vi kontakter gjerne eksperter dersom noe er uklart, og ofte er det kunden som er eksperten. Dersom deres bedrift har egen fagterminologi, gjør vi vårt ytterste for å tilpasse tekstene til denne.