OVERSETTELSE TYSK-NORSK

Skal du oversette et vitnemål, en arbeidsattest eller kanskje et offentlig dokument fra tysk til norsk?

Trenger kanskje bedriften deres å oversette en bruksanvisning, en e-post eller et brev?
La oss gjøre oversetterarbeidet.

Hvis du sender en skannet versjon per e-post, vil du få et pristilbud og annen nødvendig informasjon om oversettelsen.
Husk at dokumenter som skal legges frem for utdanningsinstitusjoner, myndigheter og domstoler, skal være oversatt av statsautorisert translatør.

Før vi kan sende fra oss oversettelsen, må vi imidlertid ha sett originaldokumentene.