OVERSETTELSE NORSK-TYSK

Skal du studere i utlandet og trenger å oversette vitnemålet ditt fra norsk til tysk,
eller skal du holde en tale i et tysk bryllup? Kanskje bedriften din vil innhente pristilbud fra Tyskland?
Vi hjelper deg med oversettelsen.

Hvis du sender en skannet versjon per e-post, vil du få et pristilbud og annen nødvendig informasjon om oversettelsen.
Husk at dokumenter som skal legges frem for utdanningsinstitusjoner, myndigheter og domstoler, skal være oversatt av statsautorisert translatør.