KORRESPONDANSE

Skal du skrive en søknad til utenlandske myndigheter? Korresponderer dere med utenlandske selskaper?

Vi kan oversette e-poster til og fra norsk, men også overta hele korrespondansen etter instruksjon fra dere for eksempel i forbindelse med søknad om momsrefusjon fra utlandet eller innhenting av informasjon fra myndigheter og offentlige registre.