Super User

Super User

Oversettelse engelsk-norsk

Published in Oversettelser

Oversettelse engelsk-norsk - 3.8 out of 5 based on 4 reviews

Skal du oversette et vitnemål, en arbeidsattest eller kanskje et offentlig dokument fra engelsk til norsk?
Trenger kanskje bedriften deres å oversette en bruksanvisning, en e-post eller et brev?
La oss gjøre oversetterarbeidet.

Dersom en oversettelse ikke må utføres av statsautorisert translatør, kan det hele ordnes per e-post.
Dersom dokumentene skal stemples, kan du sende en skannet versjon per e-post og få et pristilbud.
Før vi kan sende fra oss oversettelsen, må vi imidlertid ha sett originaldokumentene.
Disse kan du enten sende per post når oppdraget er bekreftet, eller du kan vise dem frem
dersom du henter dokumentene på kontoret på
USF Verftet.

Read more...

Oversettelse tysk-norsk

Published in Oversettelser

Oversettelse tysk-norsk - 3.0 out of 5 based on 21 reviews

Skal du oversette et vitnemål, en arbeidsattest eller kanskje et offentlig dokument fra tysk til norsk?
Trenger kanskje bedriften deres å oversette en bruksanvisning, en e-post eller et brev?
La oss gjøre oversetterarbeidet.

Dersom en oversettelse ikke må utføres av statsautorisert translatør, kan det hele ordnes per e-post.
Dersom dokumentene skal stemples, kan du sende en skannet versjon per e-post og få et pristilbud.
Før vi kan sende fra oss oversettelsen, må vi imidlertid ha sett originaldokumentene.
Disse kan du enten sende per post når oppdraget er bekreftet, eller du kan vise dem frem
dersom du henter dokumentene på kontoret på USF Verftet.

Read more...

Oversettelse norsk-tysk

Published in Oversettelser

Oversettelse norsk-tysk - 3.8 out of 5 based on 5 reviews

Skal du studere i utlandet og trenger å oversette vitnemålet ditt fra norsk til tysk,
eller skal du holde en tale i et tysk bryllup?
Kanskje bedriften din vil innhente pristilbud fra Tyskland?
Vi hjelper deg med oversettelsen.

Dersom en oversettelse ikke må utføres av statsautorisert translatør, kan det hele ordnes per e-post.
Dersom dokumentene skal stemples, kan du sende en skannet versjon per e-post og få et pristilbud.
Før vi kan sende fra oss oversettelsen, må vi imidlertid ha sett originaldokumentene. Disse kan du enten sende
per post når oppdraget er bekreftet, eller du kan vise dem frem dersom du henter dokumentene på kontoret på
USF Verftet.

Read more...

Oversettelser

Published in Oversettelser

Oversettelser - 2.1 out of 5 based on 8 reviews
Translatørkontoret leverer oversettelser tysk-norsk og norsk-tysk. Gjennom et stort nettverk tilbyr vi også andre språkkombinasjoner, først og fremst engelsk-norsk og norsk-engelsk. Men vi tilbyr også andre språk.

Offisielle dokumenter må oversettes, signeres og stemples av statsautorisert translatør for å være rettsgyldige.
Dette ordner vi for deg, så du kan konsentrere deg om søknadsprosessen, skilsmissen eller det nye ekteskapet.
Og er dere et selskap som har med utlandet å gjøre, ordner vi det språklige, så dere kan konsentrere dere om innholdet i avtalene.

Hvis du leser en oversatt tekst, og du ikke merker at det er en oversettelse, så er det store muligheter for at den er godt oversatt. Språkoppbygging og ordvalg varierer fra land til land og fra fagfelt til fagfelt. En oversetter som kjenner disse nyansene, kan manøvrere mellom språkene uten at det blir forstyrrende for leseren.

Det viktigste med en oversettelse er likevel at innholdet er korrekt oversatt. Det er derfor viktig at oversetteren har faglig kompetanse på det området teksten omhandler. Dette kommer særlig sterkt til syne i juridiske, administrative, medisinske og tekniske tekster samt ved oversettelse av vitnemål og attester. Translatørkontorets nettverk består derfor av oversettere med ulik fagkompetanse. Vi kontakter gjerne eksperter dersom noe er uklart, og ofte er det kunden som er eksperten. Dersom deres bedrift har egen fagterminologi, gjør vi vårt ytterste for å tilpasse tekstene til denne.

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed