Priser (1)

Priser

Priser

Super User by

Priser - 4.4 out of 5 based on 8 reviews

Våre priser varierer etter teksttype og språkkombinasjon.

Fra tysk til norsk må du normalt beregne kr. 2,00 - 2,40 + mva. per ord.

Dersom teksten inneholder mye gjentakelse, vil dette gjenspeiles i prisen.

Ta kontakt hvis du vil ha et pristilbud eller trenger hjelp til å avklare ditt behov for oversettelse.

Read more...
Subscribe to this RSS feed