Statsautorisert translatør

Super User Written by 

(6 votes)
Statsautorisert translatør - 2.8 out of 5 based on 6 reviews

Når trenger du en statsautorisert translatør? Bevilling som translatør gis på grunnlag av bestått translatøreksamen ved Norges Handelshøyskole (NHH) etter bemyndigelse fra Kunnskapsdepartementet.

En statsautorisert translatør har i tillegg til generelle språkkunnskaper dokumentert kunnskap om fag og terminologi på områdene økonomi, administrasjon, juss og teknikk. I Norge kan bare statsautoriserte translatører gjennom sitt beskyttede stempel og sin signatur autorisere en oversettelse.

Dersom oversatte dokumenter skal fremlegges for domstoler eller offentlige myndigheter, vil det i Norge i de fleste tilfeller kreves at oversettelsene er oversatt og stemplet av statsautorisert translatør.  Også i de fleste andre land krever myndighetene at en oversettelse må være utført av en statsautorisert translatør og legalisert i det landet der oversettelsen er utført, for at den skal være godkjent.

Se også http://snl.no/translatør